آبیاری قطره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

آبیاری قطره ای سیستمی از ابیاری مدرن میباشد که جهت مصرف بهینه اب در ده سال اخیر استقبال فراوانی از ان شده است
محصولات / پروژه ها
آبیاری قطره ای باغ لواسان|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|

آبیاری قطره ای باغ لواسان|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|