آبنما صخره ایی|ابنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما در معماری حوضچه ای کوچک و پر آب بود که به رودخانه یا قنات ها متصل بوده و آب مورد نیاز مردم را تامین می کرد. با گذشت زمان و تحول در ساخت آبنماها امروزه از چراغها و لامپ های تزئینی برای هرچه زیباتر شدن آبنما استفاده کرده و جلوه ای خاص را برای ایجاد آرامش در بینندگان فراهم می آورند. این نوع آبنما را می توان در میادین شهرها و همچنین محوطه تالارها و باغهای عروسی اجرا کرد
.آبنمای میدانی :
از دیگر آبنماهای موجود، آبنمای میدانی است که به دلیل وسعت محیط و فضای مرتبط با آن برای زیباسازی محوطه ها ساخته می شود. جریان آب و شنیدن صدای آن موجب آرامش است از این رو با استفاده از آبنمای میدانی در مراکز پرجمعیت و عمومی مثل میادین و پارک ها موجب آرامش افراد شده و لحظات آرامی را برای عموم مردم و بینندگان فراهم می سازد. به دلیل عدم استفاده از تزئینات و زیورآلات، آبنمای میدانی ظاهری ساده تر از دیگر آبنماها www.sohadesign.irداشته و به راحتی در بلوارها، میدان ها و غیره قابل استفاده می باشد.
محصولات / پروژه ها
آبنما صخره ای باغ لواسان|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ای باغ لواسان|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ایی| مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|قیمت آبنما صخره ای|ساخت آبنماصخره ای|برکه حباب|ساخت برکه حباب|قیمت برکه حباب|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای

آبنما صخره ایی| مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|قیمت آبنما صخره ای|ساخت آبنماصخره ای|برکه حباب|ساخت برکه حباب|قیمت برکه حباب|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای

اضافه شده در تاریخ : 1396/05/13
آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

پارک آبی پارس|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

پارک آبی پارس|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنماصخره ای نیایش|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنماصخره ای نیایش|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ای  آقای انوشه|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ای آقای انوشه|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ای سعادت آباد ۲|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ای سعادت آباد ۲|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ای  رمپ پارکینگ|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۹|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ای رمپ پارکینگ|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۹|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ای  سعادت آباد|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای

آبنما صخره ای سعادت آباد|آبنما صخره ایی|آبنمای صخره ای|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|ساخت آبنماصخره ای|قیمت آبنماصخره ای|ابنما صخره ای|ابنمای صخره ای|آبنما شیشه ای|ابنماشیشه ای|ابنمای شیشه ای