دیوار سبز

دیوار سبز

دیوار سبز | کد : ۱۱۸ | اضافه شده در تاریخ : 1396/08/06 | تعداد بازدید : 1603

کد : ۱۱۸

کلمات کلیدی :
آبنما فیبر نوری.آبنما. آبنماشیشه ای.آبنما صخره ای. آبنما حبابی،آبنما دیجیتال،آبنما مجسمه،آبنماپرده ای،آبنمانخی ، روف گاردن .بام سبز، دیوارسبز، آبیاری قطره ای، محوطه سازی،