آبنما فیبر نوری

آبنما فیبر نوری

آبنما فیبر نوری | کد : W101 | اضافه شده در تاریخ : 1396/07/26 | تعداد بازدید : 1432
                                                              

کد : W101

کلمات کلیدی :
آبنما فیبر نوری ، آبنما ، آبنما شیشه ای، آبنما حبابی، آبنما گابیونی، آبنماصخره ای، آبنما دیواری، آبنما پرده ای ،آبنمانخی، محوطه سازی ،آبیاری قطره ای، روف گاردن، بام سبز، دیوارسبز،